Izgradnja rezervoara R-6 i završetak radova na rezervoaru R-5 i izvođenje radova na pratećoj infrastrukturi na skladištu naftnih derivata “Požega” u Požegi

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 266.969.559,65 RSD bez PDV-a