Izgradnja poslovne zgrade RTV u Novom Sadu

Investitor: Javna medijska ustavova „Radio-televizija Vojvodine“

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 424.116.943,91 RSD bez PDV-a

Završetak radova: septembar 2019

MPP Jedinstvo kao član član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama.

Zgrada će imati pet televizijskih i šest radijskih multifunkcionalnih studija i raspolagaće sa 17.530 kvadratnih metara, sa svim neophodnim tehničkim i tehnološkim pratećim prostorima.