Proširenje kotlarnice Valjaonice Bakra Sevojno

Naručilac: Valjaonica Bakra Sevojno Ad 31205 Sevojno

Vrednost ugovorenih radova: 242.763,01 EUR bez PDV-a

Završetak radova: septembar 2019

Isporuka, montaža i puštanje u rad vrelovodnog kotla snage 8MW sa gorionokom na prirodni gas i ostalom pratećom opremom sa izvođenjem pratećih građevinskih i elektro radova.