Vodosnabdevanja Pomurja

Investitor : Opštine Velika Polana, Turnišče, Črenšovci, Odranci, Kobilje, Lendava i Dobrovnik

Vrednost radova : 20. 488.000 eur