Proizvodno skladišni objekat CTP u Kragujevcu

Naručilac: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 2.885.181,34 EUR bez PDV-a

Završetak radova: oktobar 2019

Izvođenje radova na instalacijama: termotehnički, hidrotehničkim, komprimovanog vazduha, sprinkler, gašenje požara gasom i penom na proizvodno skladišnom objektu ukupne površine 18.000 m2