Projekti u toku

1. Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku  (detaljnije)

Investitor: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Kneza Višeslava 72, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 219.330.383,97 RSD bez PDV-a

Završetak radova: početak 2021

Izgradnja nacionalnog trening centra za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku.

Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 1.438.696.641,01 RSD bez PDV-a

MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

2. Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"  (detaljnije)

Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, 11000 Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 3.922.814,32 EUR bez PDV-a

Završetak radova: decembar 2020

"Novi objekat sa podzemnim garažama, prizemljem, 3 sprata je lociran sa zadnje strane postojećeg i predviđeno je da se nakon izgradnje i rekonstrukcije oni povežu u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Bruto građevinska površina novog objekta je 13.858 m2.
Uslov za sprovođenje projekta je neometan rad postojećeg objekta tokom izgradnje nove zgrade."
Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 22.826.235,00 EUR bez PDV-a
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

3. PPOV Zlatibor  (detaljnije)

Investitor: JKP Vodovod Zlatibor, Čajetina

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): Hidroinženjering doo, Ljubljanja, Crna Gora

Vrednost ugovorenih radova: 1.578.140 EUR bez PDV-a

Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih odpadnih voda (PPOV) Zlatibor. Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 4.464.707,00 EUR bez PDV-a, odnosno 549.716.602,90 RSD bez PDV-a MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača učestvuje u izradi dela projektne dokumentacije kao i u izvođenju kompletnih pripremnih radova na rašćišćavanju terena, uređenju gradilišta, zemljane radove, arhitektonsko građevinske radove, ViK i HVAC instalacije, spoljašnji cevovodi, saobraćajnice i uređenje terena.

4. Vodovod Cetinje, Crna Gora  (detaljnije)

Naručilac: DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" , Cetinje, Crna Gora

Vrednost ugovorenih radova: 1.433.553,59 EUR bez PDV-a

Nabavka i ugradnja cevovoda za vodosnadbevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička na Cetinju, Crna Gora.

5. Nabavka i izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju  (detaljnije)

Naručilac: "JP VODOVOD" Vranje

Vrednost ugovorenih radova: 2.445.696,50 EUR bez PDV-a

MPP Jedinstvo je kao lider konzorcijuma zajedno sa Veolia Water Solutions & Technologies DOO Beograd i Millennium Team DOO Beograd potpisalo ugovor za Izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju.

6. Fabrika za kompletiranje i pakovanje municije  (detaljnije)

Naručilac: "Prvi partizan" a.d. Užice

Vrednost ugovorenih radova: 8.262.160,08 EUR bez PDV-a

Izvođenje arhitektonsko građevinskih radova na izgradnji objekata, saobraćajnica i kanala za odvodnjavanje na lokaciji Dautovac - Bela Zemlja za potrebe izgradnje fabričkog kompleksa za kompletiranje i pakovanje municije.

7. Granični prelaz Gostun  (detaljnije)

Investitor: Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava carina, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 380.737.212,51 RSD bez PDV-a

Završetak radova: maj 2020

"Radovi na izgradnji GP Gostun između Republike Srbije i Rebublike Crne Gore, vrednost svih radova 669.889.711,21 RSD bez PDV-a.
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, saobraćnoj signalizaciji, hidrotehničkim, hidromašinskim i termotehničkim instalacijama."

8. Proizvodno skladišni objekat CTP u Kragujevcu  (detaljnije)

Naručilac: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 2.885.181,34 EUR bez PDV-a

Završetak radova: oktobar 2019

Izvođenje radova na instalacijama: termotehnički, hidrotehničkim, komprimovanog vazduha, sprinkler, gašenje požara gasom i penom na proizvodno skladišnom objektu ukupne površine 18.000 m2

9. Gold gondola Zlatibor  (detaljnije)

Naručilac: Opština Čajetina

Vrednost ugovorenih radova: 345.940.760,00 RSD bez PDV-a

Izvođenje radova na izgradnji panoramske gondole na Zlatiboru sa pratećim objektima. Trasa gondole u dužini od devet kilometara povezaće centar Zlatibora sa ski centrom Tornik, preko Ribničkog jezera na kojem će se nalaziti međustanica.

10. Granični prelaz Kotroman  (detaljnije)

Naručilac: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 2.174.312,08 EUR bez PDV-a

Završetak radova: avgust 2020

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Kotroman između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Radovi se izvode u toku rada postojećeg graničnog prelaza i obuhvataju rušenje postojećih objeata i izgradnju novih.

11. Proširenje kotlarnice Valjaonice Bakra Sevojno  (detaljnije)

Naručilac: Valjaonica Bakra Sevojno Ad 31205 Sevojno

Vrednost ugovorenih radova: 242.763,01 EUR bez PDV-a

Završetak radova: septembar 2019

Isporuka, montaža i puštanje u rad vrelovodnog kotla snage 8MW sa gorionokom na prirodni gas i ostalom pratećom opremom sa izvođenjem pratećih građevinskih i elektro radova.

12. Izgradnja poslovne zgrade RTV u Novom Sadu  (detaljnije)

Investitor: Javna medijska ustavova "Radio-televizija Vojvodine"

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 258.356.189,53 RSD bez PDV-a

Završetak radova: septembar 2019

MPP Jedinstvo kao član član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama.
Zgrada će imati pet televizijskih i šest radijskih multifunkcionalnih studija i raspolagaće sa 17.530 kvadratnih metara, sa svim neophodnim tehničkim i tehnološkim pratećim prostorima.

13. Izgradnja rezervoara R-6 i završetak radova na rezervoaru R-5 i izvođenje radova na pratećoj infrastrukturi na skladištu naftnih derivata "Požega" u Požegi  (detaljnije)

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 266.969.559,65 RSD bez PDV-a

14. Rekonstrukcija i nadogradnja postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac u Pirotu  (detaljnije)

Naručilac: JP Vodovod i kanalizacija Pirot

Vrednost ugovorenih radova: 1.386.998,48 EUR bez PDV-a

"Planirane aktivnosti podrazumevaju:
- Rekonstrukcija i proširenje filterske stanice,
- Rekonstrukcija pumpne stanice,
- Izgradnja rezervoara zapremine 700 m3,
- Izgradnja internih saobraćajnica,
- Izgradnja polja za sušenje mulja,
- Umirujući tank zapremine 400 m3 za korišćenu vodu od pranja filtera itd."

15. Šoping centra na Zvezdari  (detaljnije)

Investitor: MPC Properties;
Naručilac i Generalni Izvođač: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica;
Vrednost ugovorenih radova: 9.761.305,44 EUR bez PDV-a

Završetak projekta je predvidjen za proleće 2020. MPP Jedinstvo izvodi radova na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama, kao i bravarske radove.

Objekat ukupne površine od 130.000 kvadrata (2Po+Pr+2+Ps), sa 3 maloprodajna nivoa i preko 150 prodavnica, restoranski deo, podzemna garaza za 1250 vozila. Cela investicija prelazi vrednost od 100 miliona evra.

16. Postrojenje za odsumporavanaje dimnih gasova u TENT - u , Obrenovac  (detaljnije)

Investitor : Elektroprivreda Srbije
Vrednost radova : 95.500.000

17. Bar, Crna Gora "Snabdevanje vodom i sanitacija Jadranske obale III-Bar"  (detaljnije)

Bar, Crna Gora najpovoljnija ponuda – vrednost posla 13,2 miliona EUR