Projekti u toku

1. Izgradnja 2 rezervoara od po 20.000 m³ na skladištu naftnih derivata Smederevo  (detaljnije)

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 1.124.956.852,53 RSD bez PDV-a

Završetak radova: 31.12.2022.

MPP "JEDINSTVO" AD Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi "TANKMONT" DOO Beograd i "GEOSONDA-FUNDIRANJE" AD Beograd ugovorilo radove na izgradnji dva rezervoara od po 20.000 m³, mešačke kućice i prateće infrastrukture sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu na skladištu naftnih derivata Smederevo u Smederevu.

2. Nova poslovna zgrada Delta Holdinga  (detaljnije)

Investitor: NBGP PROPERTIES D.O.O. BEOGRAD

Naručilac: ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD

Vrednost ugovorenih radova: 3.949.491,78 EUR bez PDV-a

Nova poslovna zgrada Delta Holdinga projektovana je prema poslednjim svetskim standardima. Zgrada će biti locirana u biznis distriktu na Novom Beogradu. To će biti građevinski projekat A klase, sertifikovan prema LEED standardu, što je garancija primene najviših ekoloških standarda u domenu gradnje i održavanja.

Bruto površina objekta je 22.314 m².

Od 13 etaža, koliko je ukupna spratnost objekta, na dve podzemne etaže nalaziće se garaža sa 188 parking mesta. Na prizemlju i mezaninu biće zajednički prostori, a ostale etaže namenjenu su kao poslovni prostor.

MPP Jedinstvo izvodi radova na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama.

3. Granični prelaz Bajna Bašta  (detaljnije)

Naručilac: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 217.495.228,50 RSD bez PDV-a

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Bajna Bašta između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

4. Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku  (detaljnije)

Investitor: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Kneza Višeslava 72, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 219.330.383,97 RSD bez PDV-a

Završetak radova: početak 2021

Izgradnja nacionalnog trening centra za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku.

Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 1.438.696.641,01 RSD bez PDV-a

MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

5. Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"  (detaljnije)

Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, 11000 Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 3.922.814,32 EUR bez PDV-a

Završetak radova: decembar 2020

"Novi objekat sa podzemnim garažama, prizemljem, 3 sprata je lociran sa zadnje strane postojećeg i predviđeno je da se nakon izgradnje i rekonstrukcije oni povežu u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Bruto građevinska površina novog objekta je 13.858 m2.
Uslov za sprovođenje projekta je neometan rad postojećeg objekta tokom izgradnje nove zgrade."
Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 22.826.235,00 EUR bez PDV-a
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

6. PPOV Zlatibor  (detaljnije)

Investitor: JKP Vodovod Zlatibor, Čajetina

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): Hidroinženjering doo, Ljubljanja, Slovenija

Vrednost ugovorenih radova: 1.578.140 EUR bez PDV-a

Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih odpadnih voda (PPOV) Zlatibor. Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 4.464.707,00 EUR bez PDV-a, odnosno 549.716.602,90 RSD bez PDV-a. MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača učestvuje u izradi dela projektne dokumentacije kao i u izvođenju kompletnih pripremnih radova na rašćišćavanju terena, uređenju gradilišta, zemljane radove, arhitektonsko građevinske radove, ViK i HVAC instalacije, spoljašnji cevovodi, saobraćajnice i uređenje terena.

7. Vodovod Cetinje, Crna Gora  (detaljnije)

Naručilac: DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" , Cetinje, Crna Gora

Vrednost ugovorenih radova: 1.433.553,59 EUR bez PDV-a

Nabavka i ugradnja cevovoda za vodosnadbevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička na Cetinju, Crna Gora.

8. Nabavka i izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju  (detaljnije)

Naručilac: "JP VODOVOD" Vranje

Vrednost ugovorenih radova: 2.445.696,50 EUR bez PDV-a

MPP Jedinstvo je kao lider konzorcijuma zajedno sa Veolia Water Solutions & Technologies DOO Beograd i Millennium Team DOO Beograd potpisalo ugovor za Izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju.

9. Fabrika za kompletiranje i pakovanje municije  (detaljnije)

Naručilac: "Prvi partizan" a.d. Užice

Vrednost ugovorenih radova: 8.262.160,08 EUR bez PDV-a

Izvođenje arhitektonsko građevinskih radova na izgradnji objekata, saobraćajnica i kanala za odvodnjavanje na lokaciji Dautovac - Bela Zemlja za potrebe izgradnje fabričkog kompleksa za kompletiranje i pakovanje municije.

10. Granični prelaz Gostun  (detaljnije)

Investitor: Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava carina, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): "W.D. CONCORD WEST" DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 380.737.212,51 RSD bez PDV-a

Završetak radova: maj 2020

"Radovi na izgradnji GP Gostun između Republike Srbije i Rebublike Crne Gore, vrednost svih radova 669.889.711,21 RSD bez PDV-a.
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, saobraćnoj signalizaciji, hidrotehničkim, hidromašinskim i termotehničkim instalacijama."

11. Granični prelaz Kotroman  (detaljnije)

Naručilac: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 2.174.312,08 EUR bez PDV-a

Završetak radova: avgust 2020

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Kotroman između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Radovi se izvode u toku rada postojećeg graničnog prelaza i obuhvataju rušenje postojećih objeata i izgradnju novih.

12. Izgradnja rezervoara R-6 i završetak radova na rezervoaru R-5 i izvođenje radova na pratećoj infrastrukturi na skladištu naftnih derivata "Požega" u Požegi  (detaljnije)

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 266.969.559,65 RSD bez PDV-a

13. Postrojenje za odsumporavanaje dimnih gasova u TENT - u , Obrenovac  (detaljnije)

Investitor : Elektroprivreda Srbije
Vrednost radova : 95.500.000

14. Bar, Crna Gora "Snabdevanje vodom i sanitacija Jadranske obale III-Bar"  (detaljnije)

Bar, Crna Gora najpovoljnija ponuda – vrednost posla 13,2 miliona EUR